Hindistandan Gazagystana barýan otly Türkmenistanyň üstünden geçer

«Железнодорожник Казахстана» neşiri Hindistandan Gazagystana barýan konteýner otlusynyň Eýranyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň çäginden geçjekdigini habar berdi.

Bu konteýnerlere künji tohumy ýüklenendir. Ýük Hindistanyň Mundra portundan Arap deňziniň üsti bilen Eýranyň Bandar Abbas portuna deňiz arkaly iberildi.

Iberilen ýük demir ýol arkaly Eýranyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň üsti bilen Almaty (Gazagystan) şäherine barar.

Jemi syýahat wagty 20 günden gowrak bolar.

Ýük daşalmasy Gazagystan — Türkmenistan — Eýran geçelgesinde konteýner hyzmatyny ösdürmegiň çäginde amala aşyrylýar.

Hindistandan Gazagystana ak künji ibermek, Gazagystanyň transport we logistika kompaniýasy «KTZ Express»-iň Türkiýedäki wekilhanasy tarapyndan guralýar.