Türkmenistan Russiýadan Hindistana uzaýan demirýol geçelgesiniň merkezi bolar

Şu ýylyň 18 ― 19-njy maýynda Tatarystan Respublikasynyň Kazan şäherinde geçirilmegi meýilleşdirilýän «Russiýa ― Yslam dünýäsi» halkara ykdysady forumynyň çäginde Russiýanyň Hökümeti dört döwletiň wekilleri bilen demirýol we ulag gurluşyk meýilnamalaryny sinhronlamak baradaky şertnamalara gol çekmegi meýilleşdirýär. 

Bu barada TASS Russiýanyň wise-premýeri Marat Husnulliniň aýdanlaryna salgylanyp habar berdi.

Bu döwletler Gazagystan, Türkmenistan, Eýran we Hindistandyr. Wise-premýeriň aýtmagyna görä, bu döwletlere barýan geçelge möhüm ähmiýete eýedir. Kazanda geçiriljek gol çekiljek resminamalar Russiýanyň we agzalýan döwletleriň arasyndaky ulag-üstaşyr hyzmatdaşlygynyň taryhynda täze sahypany açar.

Türkmen işewürlerini Kazanda geçiriljek foruma ýakynda Aşgabatda saparda bolan Russiýanyň premýer-ministri Mihail Mişustin hem çagyrypdy.