Türk­men­ba­şy — Ga­za­gys­tan aralygynda awtomobil ýoluny gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan edildi

Türk­me­nis­ta­nyň Gur­lu­şyk we bi­na­gär­lik mi­nistr­li­gi Aw­to­mo­bil ýol­la­ry­nyň gurluşygyny do­lan­dyr­mak ba­ra­da­ky döw­let agent­li­gi­niň bu­ýur­ma­gyn­da «Türk­men­ba­şy — Ga­ra­bo­gaz — Ga­za­gys­tan ser­he­di» tä­ze, döw­re­bap aw­to­mo­bil ýo­lu­nyň we onuň ug­run­da­ky des­ga­la­ry­ň tas­la­ma­sy­ny düz­mek we gur­mak bo­ýun­ça halkara bäsleşik yg­lan etdi.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary, teklipleri Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.