Ugurlar

Şäher içi ugurlar
Awtobusyň kysymyUgramaly nokadyBarmaly nokadyUgruň uzynlygyUguryň ulanyş wagty
AşgabatArçman137 km min
AşgabatSerdar 228 km min
Serdar Arçman91 km min
Serdar Bäherden121 km min
Serdar Gökdepe178 km min
Serdar Aşgabat228 km min
AşgabatTejen226 km min
AşgabatMary379 km420 min
AşgabatBaýramaly421 km min
AşgabatTürkmenabat624.5 km min
TürkmenabatBaýramaly203.5 km min
TürkmenabatMary245.5 km min
TürkmenabatTejen398.5 km min
TürkmenabatAşgabat624.5 km min
AşgabatTejen226 km min
AşgabatMary379 km420 min
MaryTejen153 km min
MaryAşgabat379 km420 min
AşgabatTejen226 km min
AşgabatMary379 km420 min