Ugurlar | auh.com.tm

Ugurlar

Şäher içi ugurlar
Ugramaly nokadyBarmaly nokadyUgruň uzynlygyUguryň ulanyş wagty
Teke bazarNazarly oba Owadan depe63 km120 min
Teke bazarBüzmeýin66 km100 min
AwtokombinatGäwers68 km150 min
AwtokombinatBereketli zaman69 km110 min
Teke bazarNedir oba70 km140 min
AwtokombinatHalkara Awtomenzil75 km130 min
Teke bazarTäze zaman78 km95 min
Teke bazarTäze zaman78 km95 min
TejenKaka86 km min
GurtlyGökdepe90 km110 min
GyzylarbatArçman91 km min
KöneürgençDaşoguz92.5 km min
AwtokombinatÝaşlyk93 km90 min
AwtokombinatÝaşlyk99 km140 min
AşgabatBäherden107 km min
HazarMollagara107 km min
SarahsTejen115 km min
MollagaraGumdag118 km min
AwtokombinatParahat d/b120 km210 min
GyzylarbatBäherden121 km min