Aşgabat awtoulag kärhanasy ýük daşama hyzmatlaryny hödürleýär

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Aşgabat awtoulag kärhanasy dürli awtoulaglarda, şol sanda ýük awtoulaglarynda, tirkeglerde we ýarym tirkeglerde ýük daşamak hyzmatlaryny hödürleýär.

Kärhananyň awtoulag parky 20 tonna ýük göterijisi bolan KamAZ-6520, ýük göterijiligi 24 tonna bolan Volvo F12 we Mersedes-Benz, ýük göterijiligi 27 tonna bolan Renault, 24 tonna ýük göterip bilýän Iveco ýaly modellerden we ýük göterijiligi 18,5 tonna bolan ýarym tirkeg ulaglardan ybarat.

Mundan başga-da, 30 tonna göterijilikli tirkegsiz KamAZ-5490, umumy göwrümi 30 tonna bolan NefAZ-93341 ýarym tirkegli KamAZ-5490, şeýle hem göterijilik ukyby 27 tonna bolan sement daşamak üçin Maral tirkeglerini ulanyp, ýokary derejedäki hyzmatlary hödürleýär.

Ýük daşamak bilen baglanyşykly sowallar bilen şu belgä ýüz tutup bilersiňiz: (+993 12) 76-04-36.