Ugurlar | auh.com.tm

Ugurlar

Şäher içi ugurlar
Ugramaly nokadyBarmaly nokadyUgruň uzynlygyUguryň ulanyş wagty
AşgabatTejen226 km260 min
TürkmenabatTejen398.5 km min
AşgabatTejen226 km260 min
BaýramalyTejen195 km min
ÄnewTejen420 km460 min
AşgabatTejen226 km300 min
AşgabatTejen260 km600 min
MaryTejen153 km min
SarahsTejen115 km min
AşgabatMary379 km420 min
TürkmenabatMary245.5 km min
AşgabatMary379 km420 min
Ak bugdaýMary379 km660 min
Halkara AwtomenzilMary758 km840 min
AşgabatAwaza613 km600 min
Halkara AwtomenzilBaýramaly842 km900 min
TürkmenabatBaýramaly203.5 km min
AşgabatBaýramaly421 km min
Ak bugdaýBaýramaly421 km660 min
Ak bugdaýTürkmenabat625 km600 min