Ugurlar

Şäher içi ugurlar
Awtobusyň kysymyUgramaly nokadyBarmaly nokadyUgruň uzynlygyUguryň ulanyş wagty
HazarBereket259 km min
HazarSerdar 335 km min
HazarArçman456 km min
HazarAşgabat563 km min
HazarMollagara107 km min
ArçmanGumdag391 km min
AşgabatMollagara456 km min
AşgabatBalkanabat431 km min
AşgabatBereket304 km min
AşgabatSerdar 228 km min
AşgabatArçman137 km min
MollagaraBereket152 km min
MollagaraBalkanabat25 km min
MollagaraGumdag118 km min
MollagaraAşgabat456 km min
MollagaraArçman349 km min
MollagaraSerdar 228 km min
AşgabatRuhubelent436 km min
AşgabatDerweze250 km min
AşgabatÝerbent152 km min