Ugurlar | auh.com.tm

Ugurlar

Şäher içi ugurlar
Ugramaly nokadyBarmaly nokadyUgruň uzynlygyUguryň ulanyş wagty
AwtokombinatAkdaşaýak uçastok Sähra oba172 km270 min
HazarGumdag172.5 km min
GyzylarbatGökdepe178 km min
AşgabatDuşak187 km min
AşgabatDuşak187 km min
BaýramalyTejen195 km min
GurtlyBäherden196 km240 min
TürkmenbaşyGumdag196.5 km min
SarahsKaka201 km min
TürkmenabatBaýramaly203.5 km min
Teke bazarBokurdak208 km280 min
KöneürgençRuhubelent219 km min
AşgabatTejen226 km260 min
AşgabatTejen226 km300 min
AşgabatTejen226 km260 min
TejenAşgabat226 km260 min
AşgabatGyzylarbat228 km min
AşgabatGyzylarbat228 km min
MollagaraGyzylarbat228 km min
AşgabatGyzylarbat228 km min