Ugurlar | auh.com.tm

Ugurlar

Şäher içi ugurlar
Ugramaly nokadyBarmaly nokadyUgruň uzynlygyUguryň ulanyş wagty
AwtokombinatHalkara Awtomenzil75 km130 min
AwtokombinatÝaşlyk99 km140 min
Teke bazarNedir oba70 km140 min
AwtokombinatGäwers68 km150 min
AwtokombinatNiýazow132 km210 min
AwtokombinatSüýtçilik d/b124 km210 min
AwtokombinatNiýazow132 km210 min
AwtokombinatParahat d/b120 km210 min
AwtokombinatGaragum d/b166 km240 min
GurtlyBäherden196 km240 min
AşgabatTejen226 km260 min
AşgabatTejen226 km260 min
TejenAşgabat226 km260 min
AwtokombinatAkdaşaýak uçastok Sähra oba172 km270 min
AwtokombinatAkdaşaýak uçastok Sähra oba172 km270 min
AwtokombinatBerkarar ş-si154 km270 min
Teke bazarBokurdak208 km280 min
AşgabatTejen226 km300 min
Teke bazarArçman274 km360 min
Teke bazarÝerbent300 km420 min