Ugurlar | auh.com.tm

Ugurlar

Şäher içi ugurlar
Ugramaly nokadyBarmaly nokadyUgruň uzynlygyUguryň ulanyş wagty
AşgabatDerweze250 km min
AşgabatRuhubelent436 km min
AşgabatDaşoguz562.5 km min
AşgabatGubadag594 km min
AşgabatBoldumsaz604 km min
AşgabatKöneürgenç655 km min
AşgabatGökdepe50 km min
AşgabatBäherden107 km min
AşgabatArçman137 km min
AşgabatGyzylarbat228 km min
AşgabatTejen226 km260 min
AşgabatTejen226 km300 min
AşgabatMary379 km420 min
AşgabatTejen226 km260 min
AşgabatMary379 km420 min
AşgabatBaýramaly421 km min
AşgabatKaka140 km min
AşgabatDuşak187 km min
AşgabatTejen260 km600 min
AşgabatSarahs341 km min