Ugurlar | auh.com.tm

Ugurlar

Şäher içi ugurlar
Ugramaly nokadyBarmaly nokadyUgruň uzynlygyUguryň ulanyş wagty
AwtokombinatBagabat58 km120 min
AwtokombinatHalkara Awtomenzil75 km130 min
AwtokombinatÝaşlyk99 km140 min
Teke bazarNedir oba70 km140 min
AwtokombinatGäwers68 km150 min
AwtokombinatNiýazow132 km210 min
AwtokombinatSüýtçilik d/b124 km210 min
AwtokombinatNiýazow132 km210 min
AwtokombinatParahat d/b120 km210 min
AwtokombinatGaragum d/b166 km240 min
GurtlyBäherden196 km240 min
AşgabatTejen226 km260 min
AşgabatTejen226 km260 min
TejenAşgabat226 km260 min
AwtokombinatAkdaşaýak uçastok Sähra oba172 km270 min
AwtokombinatAkdaşaýak uçastok Sähra oba172 km270 min
AwtokombinatBerkarar ş-si154 km270 min
Teke bazarBokurdak208 km280 min
AşgabatTejen226 km300 min
Teke bazarArçman274 km360 min