Ugurlar

Şäher içi ugurlar
Ugramaly nokadyBarmaly nokadyUgruň uzynlygyUguryň ulanyş wagty
Teke bazarArçman274 km360 min
AşgabatMary379 km420 min
AşgabatMary379 km420 min
Teke bazarÝerbent300 km420 min
ÄnewTejen420 km460 min
Halkara AwtomenzilGyzylarbat456 km540 min
ÄnewSarahs662 km570 min
AşgabatDaşoguz562.5 km600 min
DaşoguzAşgabat562.5 km600 min
AşgabatTejen260 km600 min
AşgabatTejen260 km600 min
Ak bugdaýTürkmenabat625 km600 min
MaryAk bugdaý379 km660 min
Ak bugdaýMary379 km660 min
Ak bugdaýBaýramaly421 km660 min
BaýramalyAk bugdaý430 km660 min
Halkara AwtomenzilMary758 km840 min
Halkara AwtomenzilBaýramaly842 km900 min
Halkara AwtomenzilMollagara912 km960 min
Halkara AwtomenzilDaşoguz1125 km1200 min