Jemgyýetiň doly ady türkmen dilinde: “Awtomobil ulag hyzmaty” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti.

 Jemgyýetiň hukuk salgysy: Türkmenistan, Aşgabat şäheri, (Hoja Ahmet Ýasawy) 2105-nji köçe 39-njy jaý

Telefon belgilerimiz: 44-35-03, faks - 44-35-01

E-mail: auhyzmaty@online.tm


 

Jemgyýetiň ýerine ýetirýän esasy iş görnüşleri:

1.Şäherýaka ugurlar boýunça ýolagçy gatnadýan ýerüsti ulaglaryň işi (diňe awtobuslar boýunça amala aşyrylýar)

2.Ýolagçy gatnatmak boýunça taksileriň işi

3.Şäherara ugurlar boýunça ýolagçy gatnadýan beýleki ýerüsti ulaglaryň işi (diňe awtobuslar boýunça amala aşyrýar)

4.Awtobuslarda ýolagçylary rejä garaşsyz gatnatmak işi

5.Şäheriň çäginde ýerine ýetirilýän ugur boýunça ýolagçy gatnadýan ýerüsti ulaglaryň işi (diňe awtobuslar boýunça amala aşyrylýar)