Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Türkmenistanda saparda bolar

Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol geljek hepde Özbegistana, Gazagystana we Türkmenistana döwlet saparyny amala aşyrar. Bu barada «Yonhap» koreý habarlar gullugy habar berýär.

Alty günlük sapar 10-njy iýunda başlanar we Merkezi Aziýanyň üç ýurduny öz içine alar.

Bellenilişi ýaly, Beýik Ýüpek ýolunyň öňki bäşligi bolan Merkezi Aziýa döwletleri Ýewropa bilen Aziýany birleşdirýän strategik sebit hasaplanýar.